XSMB 04/02/2023 - Xổ số Miền Bắc ngày 4/2/2023

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 4-2-2023

2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX
ĐB 64948
Giải 1 04674
Giải 2 16883 77334
Giải 3 12795 68347 65312 09038 86560 22314
Giải 4 2746 8474 2057 3300
Giải 5 5264 2363 1877 0033 2488 9198
Giải 6 104 622 010
Giải 7 77 06 18 96
Phóng to
Đầu Đuôi
0 0,4,6
1 0,2,4,8
2 2
3 3,4,8
4 6,7,8
5 7
6 0,3,4
7 4,4,7,7
8 3,8
9 5,6,8
Đầu Đuôi
0,1,6 0
1
1,2 2
3,6,8 3
0,1,3,6,7,7 4
9 5
0,4,9 6
4,5,7,7 7
1,3,4,8,9 8
9
Xem kết quả miền theo ngày: